เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน Big booty step sis pussy suck after hard fucked teen xxx lily carter dp anal porno watch BF is stolen by a Battle Slut with Massive Titties hd porn patrol sex mom xxx teen sex videofree teen bf videos
สายด่วนนายกฯ
065-0158666

นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
สายด่วนปลัดฯ
086-1948088

พระธาตุเขาคู่ฟ้า

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายบรรจง ชาคำสนธ์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่. 12

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   ยกเลิกประกาศขายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 14/5/13833 Read (15)

ยกเลิกประกาศขายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 14/5/13833 Read (15)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 5/5/2565 Read (16)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...

งบแสดงฐานะทางการเงิน โดย งานพัสดุ Post Date 5/5/2565 Read (12)

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564...

งบแสดงฐานะทางการเงิน โดย งานพัสดุ Post Date 3/5/2565 Read (12)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม)...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย admin Post Date 30/4/2565 Read (23)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพนากรบุคคล (เพิ่มเติม)...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย admin Post Date 30/4/2565 Read (23)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 29/4/2565 Read (31)

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 (ไตรมาส 2) ...

งานนิติการ โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (28)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2565)...

กองคลัง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (23)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2564)...

กองคลัง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (25)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน)...

กองคลัง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (27)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน)...

กองคลัง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (25)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม)...

กองคลัง โดย admin Post Date 29/4/2565 Read (21)

 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/5/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อ HINO รุ่น FG8J หมายเลขทะเบียน 81-8758 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/5/2565
3 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อ HINO รุ่น FG8J หมายเลขทะเบียน 81-8758 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0001 คลิกอ่าน.. 19/5/2565
4 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด คลิกอ่าน.. 10/5/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/5/2565
6 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-2966 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 คลิกอ่าน.. 6/5/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-2966 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/5/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/5/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/5/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่ 2 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/4/2565
11 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง คลิกอ่าน.. 25/4/2565
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/4/2565
13 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/4/2565
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-2966 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/4/2565
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)จ้างจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/4/2565
16 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 9361 เชียงราย คลิกอ่าน.. 31/3/2565
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อจัดซื้อรองเท้าบูทเซฟตี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ชนิดมีหูหิ้ว ทนไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/3/2565
18 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)จัดซื้อท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 11, 13, 14, 15 และหมู่ที่ 21 คลิกอ่าน.. 29/3/2565
19 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/3/2565
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)ซื้อจัดซื้อท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 11, 13, 14, 15 และหมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/3/2565

 RSS ทั้งหมด


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายฉัตรชนก ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
44.192.25.113
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 12ip
เดือนนี้ 1039ip
ปีนี้ 5720ip
ทั้งหมด 19080ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.198)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
เวลา 22.40.13 น.

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator