เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริการของ เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย มีจำนวนทั้งสิ้น 22 หมู่บ้าน

นายตี๋ คำจันทร์

กำนันตำบลดอยลานและผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 18
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านโป่งเกลือใต้
 

นายตี๋ คำจันทร์ (กำนันตำบลดอยลาน)

กำนัน รักษาราชการแทน ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 21
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านใหม่ดอยลาน
 

นายสมชาย ชัยสุวรรณ์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 1
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านจำบอน
 

นายสมยศ วันทิตย์

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านจำหวาย
 

นายเฉลิมวุฒิ แก้ววงค์วัน

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านทรายงาม
 

นายนิติธร อินธรรม

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านโป่งเกลือ
 

นายตาคำ โยธาดี

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านร่องขุ่น
 

นายชุ่ม ไชยมงคล

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านโป่งช้าง
 

นายดวงดี ทะนันชัย

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านโละป่าตุ้ม
 

-

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 8
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านดอนเจริญ
 

นางศรีวรรณ์ กำศร

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9
ชื่อหมู่บ้าน
   บ้านใหม่น้ำเย็น
 


จำนวนข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator