เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
   
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า
ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลดอยลาน เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลตำบลดอยลานกำหนด สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 27/6/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหารและกิจการสภาเทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/6/2565
3 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหารและกิจการสภาเทศบาลตำบลดอยลาน คลิกอ่าน.. 22/6/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/6/2565
5 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน คลิกอ่าน.. 13/6/2565
6 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลดอยลาน เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลตำบลดอยลานกำหนด สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 13/6/2565
7 (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลดอยลาน เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลตำบลดอยลานกำหนด สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 13/6/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/6/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/6/2565
10 (เอกสารประกอบการเสนอราคา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลดอยลาน เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบเทศบาลตำบลดอยลานกำหนด สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกอ่าน.. 2/6/2565
11 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 31/5/2565
12 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/5/2565
13 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกอ่าน.. 27/5/2565
14 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/5/2565
15 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/5/2565
16 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อ HINO รุ่น FG8J หมายเลขทะเบียน 81-8758 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/5/2565
17 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/5/2565
18 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อ HINO รุ่น FG8J หมายเลขทะเบียน 81-8758 หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0001 คลิกอ่าน.. 19/5/2565
19 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด คลิกอ่าน.. 10/5/2565
20 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/5/2565
21 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-2966 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 คลิกอ่าน.. 6/5/2565
22 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 81-2966 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/5/2565
23 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/5/2565
24 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/5/2565
25 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ หมู่ที่ 2 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/4/2565
26 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง คลิกอ่าน.. 25/4/2565
27 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/4/2565
28 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/4/2565
29 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-2966 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 21/4/2565
30 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 18/4/2565
31 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 9361 เชียงราย คลิกอ่าน.. 31/3/2565
32 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อรองเท้าบูทเซฟตี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ชนิดมีหูหิ้ว ทนไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 30/3/2565
33 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดซื้อท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 11, 13, 14, 15 และหมู่ที่ 21 คลิกอ่าน.. 29/3/2565
34 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/3/2565
35 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบภายในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 11, 13, 14, 15 และหมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/3/2565
36 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มน้ำระบบประปาเทศบาลตำบลดอยลาน (หนองเหียง) คลิกอ่าน.. 28/3/2565
37 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/3/2565
38 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/3/2565
39 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มน้ำระบบประปาเทศบาลตำบลดอยลาน (หนองเหียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/3/2565
40 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างขุดลอกลำห้วยน้ำเหลือง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 17/3/2565
41 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อซื้อไม้สต๊าฟฟ์อลูมิเนียมแบบชัก ขนาดยาว 5 เมตร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/3/2565
42 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อซื้อไม้สต๊าฟฟ์อลูมิเนียมแบบชัก ขนาดยาว 7 เมตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/3/2565
43 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 11/3/2565
44 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอยลาน คลิกอ่าน.. 9/3/2565
45 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/3/2565
46 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/3/2565
47 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่น้ำเย็น หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 2/3/2565
48 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา คลิกอ่าน.. 28/2/2565
49 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2565
50 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บ้านโละป่าตุ้ม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 28/2/2565
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator