เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอยลานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยลาน
By : admin เมื่อ : 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  อ่าน : 340   

เอกสารแนบ 1.    [20210219120817.pdf]


เอกสารแนบ 2.    [20210219120818.pdf]


เอกสารแนบ 3.    [20210219120819.pdf]


เอกสารแนบ 4.    [20210219120820.pdf]
         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator