เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
ตัวอย่างประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง
By : admin เมื่อ : 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  อ่าน : 266   

เอกสารแนบ 1.    [20210204132633.pdf]
         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator