เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
ประชุมเสนอแนวความคิดในการกำนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ) โครงการจางวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
By : admin เมื่อ : 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565  อ่าน : 111   

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลดอยลานร่วมกับ กรมทางหลวง โดยบริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด ,บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท กรีน คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย และตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ต่อโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา และออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร หมายเลข 1020 ช่วง เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน บ้านโป่งเกลือ - บ้านปล้อง เพื่อรับฟังแนวคิด และชี้แจงผลกระทบ ข้อกฎหมาย และให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างมากที่สุด         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator