เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564
By : งานพัสดุ เมื่อ : 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  อ่าน : 72   

เอกสารแนบ 1.    [20220429154047.pdf]
         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator