เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นางสาวเพ็ญนภา ยศบุญ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร :


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)
เบอร์โทร :

นางศิตานันท์ บุญมาวงคฺ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร :

นางสาววิลาวรรณ วงค์ไชย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร :

นางสาวบุษบา ใจวงค์
ครู คศ.2
เบอร์โทร :

นางเนาวนิต ไชยชมพล
ครู คศ.1
เบอร์โทร :

นางสมจิต คำสุข
ครู คศ.1
เบอร์โทร :

นางสาวศริพรรณ ขันชมภู
ครู คศ.1
เบอร์โทร :

นางสาวเยาวลักษณ์ พยัคฆา
ครู คศ.1
เบอร์โทร :

นางดวงทิพย์ ประกิบกิจ
ครู คศ.1
เบอร์โทร :

นางสาวอโนทัย ชัยสิทธิสุนทร
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
เบอร์โทร :

นางยุพา ตาคำ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
เบอร์โทร :

นางสุทธิลักษณ์ แสงสุกใส
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
เบอร์โทร :

นายชัยวัฒน์ จันโย
คนงาน
เบอร์โทร :
 
จำนวนบุคลากร กองการศึกษา ทั้งหมด 14 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

ปฏิบัติงานด้าน


         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator