เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นายเอกชัย วาระ
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่างระดับต้น)
เบอร์โทร : -

นายวินัย ชุ่มมะโน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เบอร์โทร : -

นายปิยณัฐ อวดร่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : -

นายจำรุณ ยศบุญ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
เบอร์โทร : -

นางสาวครองขวัญ จิน๊ะเมืองใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : -

นายภานุพงศ์ ดวงมะลิ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทร : -

นางสาวสายรุ้ง ยศกันโท
จ้างเหมาบริการ
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 7 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator