เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นางธนินท์ธร อุตโน
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยลาน
เบอร์โทร : 099-2226989

นายสุชาติ อุปละ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอยลาน
เบอร์โทร : 081-2881114

นายศราวุธ ไชยมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 087-5656561

นายสามารถ จันต๊ะนาเขต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 0849-7415449

นายเดช จันดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 0955952290

นายธนชาติ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 084-4888979

นายสพาพ พุทธวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทร : 089-6323379

นายขรรชัย ปฏิสิขัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 094-4309631

นายฉัตรชนก ประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 083-5389059

นายธรรมนูญ ยามี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 088-4145997

นายถนอม ภิญโญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 0856251452

นายมานพ ชุ่มเรือน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทร : 089-2653521
 
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 12 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator