เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นายวีระศักดิ์ ชุมมวล
รองปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
เบอร์โทร : 0850294481
จำนวนบุคลากร ทั้งหมด 1 คน
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator