เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 16 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม)...


โดย admin
Post Date 30/4/2565
Read (64)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพนากรบุคคล (เพิ่มเติม)...


โดย admin
Post Date 30/4/2565
Read (69)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 1/4/2565
Read (102)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 29/3/2565
Read (102)

บทบาทอำนาจหน้าที่...


โดย admin
Post Date 24/3/2565
Read (113)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยพกรบุคคล...


โดย admin
Post Date 24/6/2564
Read (198)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (181)

อำนาจหน้าที่...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (185)

โครงสร้าง...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (185)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...


โดย admin
Post Date 11/5/2564
Read (209)

โครงสร้างส่วนราชการ...


โดย admin
Post Date 13/7/2563
Read (270)

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล 7 ฉบับ (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 59)...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (288)

ประกาศเจตจำนงค์สุจริต...


โดย admin
Post Date 7/11/2561
Read (286)

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566...


โดย admin
Post Date 2/10/63
Read (6)

เอกสารประกอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566...


โดย admin
Post Date 2/10/63
Read (6)

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2564...


โดย admin
Post Date 1/9/64
Read (6)

จำนวนข่าวทั้งหมด 16 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator