เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 14 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 17/12/2564
Read (72)

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 30/9/2564
Read (75)

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 13/9/2564
Read (75)

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 20/8/2564
Read (79)

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 6/8/2564
Read (85)

คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน...


โดย admin
Post Date 9/7/2564
Read (202)

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 9/7/2564
Read (208)

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 9/7/2564
Read (199)

รายงานกาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563...


โดย admin
Post Date 9/7/2564
Read (215)

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 9/7/2564
Read (198)

รายงานกาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 9/7/2564
Read (206)

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 28/5/2564
Read (80)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยลาน ครั้งแรก ประจำปี 2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 20/5/2564
Read (66)

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 28/1/2564
Read (75)

จำนวนข่าวทั้งหมด 14 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator