เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่จัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย...


โดย admin
Post Date 21/6/2565
Read (19)

จำนวนข่าวทั้งหมด 1 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator