เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 33 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่องการจัดตั้งชมรมเพื่อสุขภาพตำบลดอยลาน...


โดย admin
Post Date 5/2/2564
Read (45)

ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่จัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย (โรงเรียนบ้านจำบอน)...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (57)

ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่จัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย (เทศบาล)...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (59)

ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่จัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย (โรงเรียนบ้านทรายงาม)...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (47)

ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่จัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย (โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ)...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (50)

ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่จัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย(โรงเรียนบ้านโป่งช้าง)...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (50)

ลานกีฬา/สนามกีฬา ที่จัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกาย (โรงเรียนบ้านโละป่าตุ้ม)...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (47)

ลานกีฬา/สนามกีฬา โรงเรียนดอยลานพิทยา...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (45)

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านจำบอน หมู่ที่ 1...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (44)

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านจำหวาย หมู่ที่ 2...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (47)

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านทรายงาม หมู่ที่ 3...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (51)

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 4...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (48)

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านร่องขุ่น หมู่ที่ 5...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (55)

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (48)

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านโละป่าตุ้ม หมู่ที่ 7...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (57)

ลานกีฬา/สนามกีฬา สนามกีฬาบ้านลีซอ...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (48)

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 8...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (48)

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านใหม่น้ำเย็น หมู่ที่ 9...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (51)

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 10...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (53)

ลานกีฬา/สนามกีฬา บ้านป่าเก็ด หมู่ที่ 11...


โดย admin
Post Date 1/10/2562
Read (46)

จำนวนข่าวทั้งหมด 33 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator