เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 8 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 20/7/2565
Read (56)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 18/4/2565
Read (128)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 28/10/2564
Read (57)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 15/10/2564
Read (56)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 14/7/2564
Read (55)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 23/4/2564
Read (55)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 19/1/2564
Read (53)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 18/1/2564
Read (55)

จำนวนข่าวทั้งหมด 8 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator