เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 13 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...


โดย งานพัสดุ
Post Date 5/9/2565
Read (25)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...


โดย งานพัสดุ
Post Date 9/8/2565
Read (77)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...


โดย งานพัสดุ
Post Date 6/7/2565
Read (19)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...


โดย งานพัสดุ
Post Date 6/6/2565
Read (103)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...


โดย งานพัสดุ
Post Date 5/5/2565
Read (121)

รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 3/5/2565
Read (129)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...


โดย งานพัสดุ
Post Date 7/4/2565
Read (435)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...


โดย งานพัสดุ
Post Date 3/3/2565
Read (186)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...


โดย admin
Post Date 3/2/2565
Read (153)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...


โดย admin
Post Date 3/1/2565
Read (121)

งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564...


โดย admin
Post Date 23/12/2564
Read (157)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...


โดย admin
Post Date 2/12/2564
Read (174)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...


โดย admin
Post Date 4/11/2564
Read (178)

จำนวนข่าวทั้งหมด 13 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator