เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน...


โดย admin
Post Date 22/11/2565
Read (16)

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน...


โดย admin
Post Date 22/11/2565
Read (18)

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2566...


โดย admin
Post Date 13/9/2565
Read (4)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม -มีนาคม 2565)...


โดย admin
Post Date 31/3/2565
Read (217)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 31/3/2565
Read (217)

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 4/2/2565
Read (6)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 1/2/2565
Read (5)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง นโยบายการตรวจสอบภายใน...


โดย admin
Post Date 1/2/2565
Read (6)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2565...


โดย admin
Post Date 5/11/2564
Read (7)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน...


โดย admin
Post Date 23/7/2564
Read (229)

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน...


โดย admin
Post Date 23/7/2564
Read (227)

กรอบคุณธรรม...


โดย admin
Post Date 23/7/2564
Read (230)

จำนวนข่าวทั้งหมด 12 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator