เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 5 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม -มีนาคม 2565)...


โดย admin
Post Date 31/3/2565
Read (129)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565...


โดย admin
Post Date 31/3/2565
Read (138)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน...


โดย admin
Post Date 23/7/2564
Read (186)

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน...


โดย admin
Post Date 23/7/2564
Read (190)

กรอบคุณธรรม...


โดย admin
Post Date 23/7/2564
Read (180)

จำนวนข่าวทั้งหมด 5 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator