เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 2 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

ข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลดอยลาน...


โดย admin
Post Date 14/7/2564
Read (164)

โครงการอบรมเชิงให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์...


โดย admin
Post Date 17/7/2563
Read (251)

จำนวนข่าวทั้งหมด 2 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator