เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 56 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย...


โดย admin
Post Date 28/6/2565
Read (1)

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ...


โดย admin
Post Date 15/6/2565
Read (11)

สรงน้ำรพระธาตุดอยลาน...


โดย admin
Post Date 14/6/2565
Read (11)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล ...


โดย admin
Post Date 30/5/2565
Read (19)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยลาน ...


โดย admin
Post Date 25/5/2565
Read (20)

จิตอาสาบริการ...


โดย admin
Post Date 11/4/2565
Read (41)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 22/3/2565
Read (52)

เทศบาลตำบลดอยลาน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Toterance)...


โดย admin
Post Date 22/3/2565
Read (84)

อบรมโครงการดอยลานขับขี่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 25/2/2565
Read (74)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยลาน สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 22/2/2565
Read (81)

โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 21/2/2565
Read (54)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ...


โดย admin
Post Date 14/1/2565
Read (106)

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19...


โดย admin
Post Date 8/11/2564
Read (142)

โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์...


โดย admin
Post Date 5/11/2564
Read (145)

โครงการตรวจติดตามถอดบทเรียน...


โดย admin
Post Date 22/9/2564
Read (177)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยลาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ...


โดย admin
Post Date 21/9/2564
Read (160)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ...


โดย admin
Post Date 21/9/2564
Read (165)

ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...


โดย admin
Post Date 20/9/2564
Read (170)

ฝึกอบรมกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 1 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่...


โดย admin
Post Date 20/9/2564
Read (164)

มอบถุงยังชีพ...


โดย admin
Post Date 8/9/2564
Read (176)

จำนวนข่าวทั้งหมด 56 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator