เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 61 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

อบรมทำขนมทองม้วน...


โดย admin
Post Date 16/8/2565
Read (5)

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ...


โดย admin
Post Date 22/7/2565
Read (14)

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา...


โดย admin
Post Date 11/7/2565
Read (13)

หล่อเทียนพรรษา...


โดย admin
Post Date 4/7/2565
Read (25)

กิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย...


โดย admin
Post Date 28/6/2565
Read (24)

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ...


โดย admin
Post Date 15/6/2565
Read (34)

สรงน้ำรพระธาตุดอยลาน...


โดย admin
Post Date 14/6/2565
Read (35)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล ...


โดย admin
Post Date 30/5/2565
Read (45)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยลาน ...


โดย admin
Post Date 25/5/2565
Read (49)

จิตอาสาบริการ...


โดย admin
Post Date 11/4/2565
Read (71)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 22/3/2565
Read (82)

เทศบาลตำบลดอยลาน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Toterance)...


โดย admin
Post Date 22/3/2565
Read (128)

อบรมโครงการดอยลานขับขี่ปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 25/2/2565
Read (103)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยลาน สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 22/2/2565
Read (107)

โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 21/2/2565
Read (78)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ...


โดย admin
Post Date 14/1/2565
Read (132)

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19...


โดย admin
Post Date 8/11/2564
Read (167)

โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์...


โดย admin
Post Date 5/11/2564
Read (171)

ส่งเสริมอาชีพการผลิตข้าวเกรียบ ...


โดย admin
Post Date 21/10/2564
Read (14)

โครงการตรวจติดตามถอดบทเรียน...


โดย admin
Post Date 22/9/2564
Read (202)

จำนวนข่าวทั้งหมด 61 ข่าว
จำนวนหน้า 4 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator