เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 54 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 (ไตรมาส 2) ...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (201)

การดำเนินการาตามารตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน...


โดย admin
Post Date 4/4/2565
Read (216)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 65...


โดย admin
Post Date 31/3/2565
Read (236)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 65 (ไตรมาส 1 )...


โดย admin
Post Date 31/3/2565
Read (236)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 64...


โดย admin
Post Date 30/3/2565
Read (196)

ข้อมูลเชิงสิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ...


โดย admin
Post Date 30/3/2565
Read (174)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 30/3/2565
Read (218)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน...


โดย admin
Post Date 30/3/2565
Read (225)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจรติประจำปี พ.ศ.2565...


โดย admin
Post Date 30/3/2565
Read (235)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565...


โดย admin
Post Date 21/3/2565
Read (303)

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอยลาน...


โดย admin
Post Date 15/7/2564
Read (227)

สถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...


โดย admin
Post Date 8/7/2564
Read (231)

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ประจำปี 2564 รอบ6 เดือน)...


โดย admin
Post Date 6/7/2564
Read (229)

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน)...


โดย admin
Post Date 6/7/2564
Read (238)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน...


โดย admin
Post Date 24/6/2564
Read (240)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน...


โดย admin
Post Date 24/6/2564
Read (237)

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต...


โดย admin
Post Date 24/6/2564
Read (236)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี...


โดย admin
Post Date 24/6/2564
Read (241)

แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้แงเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ...


โดย admin
Post Date 24/6/2564
Read (236)

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพนยากรธรรมชาติ...


โดย admin
Post Date 31/5/2564
Read (247)

จำนวนข่าวทั้งหมด 54 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator