เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 7 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2565)...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (166)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2564)...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (161)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน)...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (184)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน)...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (169)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม)...


โดย admin
Post Date 29/4/2565
Read (154)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม)...


โดย admin
Post Date 29/3/2565
Read (196)

รายงานการับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...


โดย admin
Post Date 24/3/2565
Read (181)

จำนวนข่าวทั้งหมด 7 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator