เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 20 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 2/6/2565
Read (42)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 5/5/2565
Read (63)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...


โดย งานพัสดุ
Post Date 29/4/2565
Read (74)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 9/3/2565
Read (120)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 9/2/2565
Read (133)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 7/1/2565
Read (127)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 2/12/2564
Read (154)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 4/11/2564
Read (161)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 5/10/2564
Read (44)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 6/9/2564
Read (43)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 3/8/2564
Read (43)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 12/7/2564
Read (43)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 9/6/2564
Read (43)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 12/5/2564
Read (43)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 20/4/2564
Read (42)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 10/3/2564
Read (43)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 3/2/2564
Read (43)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563...


โดย งานพัสดุ
Post Date 11/1/2564
Read (43)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563...


โดย งานพัสดุ
Post Date 10/12/2563
Read (45)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563...


โดย งานพัสดุ
Post Date 10/11/2563
Read (41)

จำนวนข่าวทั้งหมด 20 ข่าว
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator