เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 23 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 7/11/2565
Read (28)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 1/8/2565
Read (94)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 8/7/2565
Read (100)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 2/6/2565
Read (134)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 5/5/2565
Read (141)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...


โดย งานพัสดุ
Post Date 29/4/2565
Read (187)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 9/3/2565
Read (225)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 9/2/2565
Read (219)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 7/1/2565
Read (190)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 2/12/2564
Read (220)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 4/11/2564
Read (226)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 5/10/2564
Read (100)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 6/9/2564
Read (100)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 3/8/2564
Read (98)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 12/7/2564
Read (101)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 9/6/2564
Read (99)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 12/5/2564
Read (96)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 20/4/2564
Read (98)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 10/3/2564
Read (100)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564...


โดย งานพัสดุ
Post Date 3/2/2564
Read (95)

จำนวนข่าวทั้งหมด 23 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator