เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 35 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 18/10/2565
Read (44)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 18/4/2565
Read (133)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 4/3/2565
Read (137)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก สาย บ้านใหม่ดอยลาน หมู่ที่ 21 ถึงสายบ้านใหม่น้ำเย็น หมู่ที่ 9...


โดย admin
Post Date 23/2/2565
Read (252)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอยทอง หมู่ที่ 17...


โดย admin
Post Date 3/2/2565
Read (206)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565...


โดย admin
Post Date 4/1/2565
Read (161)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564...


โดย admin
Post Date 5/10/2564
Read (219)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564...


โดย admin
Post Date 12/7/2564
Read (209)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564...


โดย admin
Post Date 12/7/2564
Read (205)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564...


โดย admin
Post Date 12/7/2564
Read (206)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่น้ำเย็น หมู่ที่ 9...


โดย admin
Post Date 8/6/2564
Read (213)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 4 บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 22...


โดย admin
Post Date 31/5/2564
Read (220)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ซอย 6 บ้านโป่งเกลือใต้ หมู่ที่ 18...


โดย admin
Post Date 31/5/2564
Read (207)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางหอเจ้านาย บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 8...


โดย admin
Post Date 31/5/2564
Read (217)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโละป่าตุ้ม หมู่ที่ 7...


โดย admin
Post Date 31/5/2564
Read (210)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date 21/10/2563
Read (277)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 20/8/2563
Read (296)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date 20/7/2563
Read (317)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date 20/7/2563
Read (311)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563...


โดย admin
Post Date 20/7/2563
Read (303)

จำนวนข่าวทั้งหมด 35 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator