เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 31 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

ร่างประกาศ และเอกสารสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำฯ เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย...


โดย งานพัสดุ
Post Date 1/12/2565
Read (8)

ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ บ้านทรายงาม เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 1/9/2565
Read (238)

ร่างเอกสารสารประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3 บ้านทรายงาม เทศบาลตำบลดอยลาน...


โดย งานพัสดุ
Post Date 25/8/2565
Read (104)

ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565...


โดย งานพัสดุ
Post Date 27/6/2565
Read (134)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำฯ เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนและบัตรฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย งานพัสดุ
Post Date 13/6/2565
Read (134)

ร่างประกาศ และเอกสารสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำฯ เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น...


โดย งานพัสดุ
Post Date 2/6/2565
Read (132)

ยกเลิกประกาศขายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 13/5/2565
Read (298)

ประกาศขายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ...


โดย งานพัสดุ
Post Date 21/4/2565
Read (159)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย...


โดย admin
Post Date 24/1/2565
Read (206)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจยื่นข้อเสนอในการจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...


โดย admin
Post Date 22/6/2564
Read (325)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 5/3/2564
Read (409)

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...


โดย admin
Post Date 4/3/2564
Read (388)

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ...


โดย admin
Post Date 18/12/2563
Read (503)

ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 24/6/2563
Read (622)

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๖ ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 17/6/2563
Read (617)

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 20/4/2563
Read (692)

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหลวง จำนวน ๓ จุด บ้านทรายงามใต้ หมู่ที่ ๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...


โดย admin
Post Date 17/4/2563
Read (674)

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid...


โดย admin
Post Date 13/4/2563
Read (675)

ประกาศจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหลวง จำนวน 3 จุด บ้านรายงามใต้ หมู่ที่ 19...


โดย admin
Post Date 3/4/2563
Read (693)

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธี e-bidding โครงการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหลวง จำนวน 3 จุด บ้านรายงามใต้ หมู่ที่ 19...


โดย admin
Post Date 26/3/2563
Read (644)

จำนวนข่าวทั้งหมด 31 ข่าว
จำนวนหน้า 2 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator