เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข่าวทั้งหมด 60 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ซอยหน้าวัดป่าก่อ บ้านดอยจำตองหมู่ที่13...


โดย งานพัสดุ
Post Date 1/12/2565
Read (9)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอยลาน...


โดย งานพัสดุ
Post Date 16/11/2565
Read (25)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ...


โดย งานพัสดุ
Post Date 11/11/2565
Read (27)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 5 ซอย 4 บ้านร่องขุ่น ...


โดย งานพัสดุ
Post Date 8/11/2565
Read (28)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยจำตอง หมู่ที่ 13 จำนวน 2 แห่ง ...


โดย งานพัสดุ
Post Date 2/9/2565
Read (77)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝ่ายบริหารและกิจการสภาเทศบาลตำบลดอยลาน...


โดย งานพัสดุ
Post Date 17/6/2565
Read (96)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ่อก๋อเต๋ย...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 17/4/2565
Read (93)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 16...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 17/4/2565
Read (79)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลตำบลดอยลาน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 17/4/2565
Read (108)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6...


โดย งานพัสดุ
Post Date 23/3/2565
Read (168)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างฉลากหลังเวทีกลางแจ้งเทศบาลตำบลดอยลาน...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 23/3/2565
Read (120)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 20...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 23/3/2565
Read (115)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 1 บ้านดอยทอง หมู่ที่ 17...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 23/3/2565
Read (112)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง บ้านโป่งช้างเหนือ หมู่ที่ 15...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 23/3/2565
Read (110)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 บ้านทรายงาม หมู่ที่ 3...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 23/3/2565
Read (123)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 14...


โดย จับกังไซเบอร์
Post Date 23/3/2565
Read (116)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยน้ำเหลือง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 22...


โดย งานพัสดุ
Post Date 16/3/2565
Read (214)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 8...


โดย งานพัสดุ
Post Date 16/3/2565
Read (217)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่น้ำเย็น หมู่ที่ 9...


โดย admin
Post Date 24/2/2565
Read (315)

เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรายงาม หมู่ที่ 3...


โดย admin
Post Date 23/2/2565
Read (301)

จำนวนข่าวทั้งหมด 60 ข่าว
จำนวนหน้า 3 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator