เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) 3.ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน-เรื่อง-รายงานผลการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลดอยลาน
2.) 2.ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน-เรื่อง-มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลดอยลาน
3.) 1.คำสั่งเทศบาลตำบลดอยลาน-เรื่อง-แต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator