เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) คู่มือการร้องทุกข์/ร้องเรียน เทศบาลตำบลดอยลาน
2.) คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวรการเรื่อวร้องเรียนการทุจรติ/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator