เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)
2.) แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ส.ถ/ผ.ถ. 1/7
3.) แบบร้องทุกข์01
4.) ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
5.) แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator