เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า
1.) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2.) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.) แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565
4.) แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
5.) การติดตามและประเมินผลแผน
6.) เทศบัญญัติขยะ
7.) เทสบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
8.) แผนดำเนินงาน ปี 2563
9.) แผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
จำนวนหน้า 1 หน้า

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator