เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

 

วิสัยทัศน์ (Vision) เทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2562-2565)

"การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมและการศึกษารุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่ ควบคู่ธรรมาภิบาล"


         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator