เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

พระธาตุกู่แก้วต้นยาง
พระธาตุกู่แก้วต้นยาง ตั้งอยู้บ้านจำหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลดอยลาน เป็นพระธาตุเก่าแก่ดวงหนึ่ง อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ชาวบ้านเรียกตามๆกันว่า พระธาตุกู่แก้ว แต่คำว่าต้นยาง คั้งหนึ่งมีคนไปขุดแมลงที่จอมปลวกทางทิศตะวันออก ได้พบระฆังลูกเล็กลูกหนึ่งมีชื่อติดอยู่ข้างๆ เป็นภาษาล้านนาว่า "เด้งเจติยะวัดต้นยาง"ชาวบ้านจึงเรียกดว่า "พระธาตุกุ่แก้วต้นยาง" จนถึงทุกวันนี้


         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator