เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน Big booty step sis pussy suck after hard fucked teen xxx lily carter dp anal porno watch BF is stolen by a Battle Slut with Massive Titties hd porn patrol sex mom xxx teen sex videofree teen bf videos
สายด่วนนายกฯ
065-0158666

นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
สายด่วนปลัดฯ
086-1948088

พระธาตุดอยลาน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายตี๋ คำจันทร์
กำนันตำบลดอยลานและผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโป่งเกลือใต้ หมู่. 18

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ข่าวกิจกรรม

 ดูทั้งหมด

สรงน้ำพระธาตุกู่แก้วต้นยาง...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 8/5/2566 Read (30)

สำรวจความเสียหายอันเกิดจากวาตภัย...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 22/4/2566 Read (40)

โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลดอยลาน...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 21/4/2566 Read (63)

แจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค ...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 19/4/2566 Read (47)

เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 11/4/2566 Read (51)

 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวลราคากลางโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 10/5/2566 Read (18)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง โครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล จำนวน 12 รายการ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 3/4/2566 Read (50)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายที่ 5 บ้านร่องขุ่น เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านร่องขุ่น ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดย งานพัสดุ Post Date 16/3/2566 Read (87)

   ประกาศเทศาลตำบลดอยลาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่น้ำเย็นหมู่ที่9ตำบลดอยลาน...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดย งานพัสดุ Post Date 16/3/2566 Read (84)

   ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 14/2/2566 Read (101)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 26/1/2566 Read (125)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย2 หมู่4...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 26/1/2566 Read (116)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย 1 หมู่1...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 26/1/2566 Read (114)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวนราคากลาง...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 26/12/2565 Read (149)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 21/12/2565 Read (136)

   ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ บ้านทรายงาม เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (517)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 5 บ้านร่องขุ่น เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านดอยสมบูรณ์ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 22/11/5564 Read (97)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ซ10 ม3...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/5/2566 Read (11)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 1 หมู่ 9 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/5/2566 Read (6)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย 2 บ้านโป่งเกลือ หมู่ที่18 ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 23/5/2566 Read (5)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การขายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 36 รายการ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 22/5/2566 Read (5)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบ้านโป่งเกลือหมู่ที่ 4 โดยการก่อสร้างหอกระจายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 16/5/2566 Read (14)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.หมู่9...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 16/5/2566 Read (14)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาทต.ดอยลาน...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 16/5/2566 Read (14)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 12/5/2566 Read (15)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวลราคากลางโครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 10/5/2566 Read (18)

 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย บ้านนายปา คำแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 24/5/2566
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 42 หมู่ที่ 22 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/5/2566
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย 4 หมู่ที่ 2 บ้านจำหวาย ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/5/2566
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย 9 หมู่ที่ 3 บ้านทรายงาม ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/5/2566
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางกองห้าวา หมู่ที่ 11 บ้านป่าเก็ด ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 19/5/2566
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สายที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/5/2566
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สายที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/5/2566
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้าง เพื่อรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลดอยลาน ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความดูแลของเทศบาลตำบลดอยลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 15/5/2566
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/5/2566
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/5/2566

 RSS ทั้งหมด


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายขรรชัย ปฏิสิขัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
3.238.111.130
ออนไลน์ 1ip
วันนี้ 40ip
เดือนนี้ 40ip
ปีนี้ 5621ip
ทั้งหมด 34328ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.21)
วันนี้ เวลา 20.14.47 น.

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator