เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน Big booty step sis pussy suck after hard fucked teen xxx lily carter dp anal porno watch BF is stolen by a Battle Slut with Massive Titties hd porn patrol sex mom xxx teen sex videofree teen bf videos
สายด่วนนายกฯ
065-0158666

นายวีระศักดิ์ ชุมมวล
รองปลัด รก.แทนปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
สายด่วนปลัดฯ
0850294481

พระธาตุจอมปูแวรัตนรังษี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายบุญรัตน์ สุวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านดอยทอง หมู่. 17

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


ข่าวกิจกรรม

 ดูทั้งหมด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 5/4/2567 Read (22)

พิธีมอบวุฒิบัตรเด็กที่จบการศึกษาปฐมวัย...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 5/4/2567 Read (23)

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 4/4/2567 Read (30)

ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยสักนอกหมู่ 14...

 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย Post Date 3/4/2567 Read (26)

 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการจัดซื้อเาเผาขยะ จำนวน 1 เตา...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 13/6/2566 Read (419)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดย งานพัสดุ Post Date 9/6/2566 Read (465)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ 12...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 2/6/2566 Read (450)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าพระธาตุกู่แก้ว บ้านจำหวาย หมู่ 2...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 1/6/2566 Read (453)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่ดอยลาน ม.21...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 1/6/2566 Read (475)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 3 หมู่ 21 บ้านใหม่ดอยลาน...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 1/6/2566 Read (413)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยกลางบ้าน บ้านทรายงามใต้ หมู่ที่ 19...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 1/6/2566 Read (405)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง โครงการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม โดยการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล จำนวน 12 รายการ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 3/4/2566 Read (482)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายที่ 5 บ้านร่องขุ่น เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านดอยสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 บ้านร่องขุ่น ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดย งานพัสดุ Post Date 16/3/2566 Read (592)

   ประกาศเทศาลตำบลดอยลาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่น้ำเย็นหมู่ที่9ตำบลดอยลาน...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดย งานพัสดุ Post Date 16/3/2566 Read (525)

   ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 14/2/2566 Read (464)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 26/1/2566 Read (458)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย2 หมู่4...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 26/1/2566 Read (548)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ซอย 1 หมู่1...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 26/1/2566 Read (483)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวนราคากลาง...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 26/12/2565 Read (519)

   ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 21/12/2565 Read (493)

   ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ บ้านทรายงาม เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย admin Post Date 1/9/2565 Read (1028)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 5 บ้านร่องขุ่น เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านดอยสมบูรณ์ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 22/11/5564 Read (522)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทสบาลตำบลดอยลาน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 5/4/2567 Read (28)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567)...

งบแสดงฐานะทางการเงิน โดย งานพัสดุ Post Date 4/4/2567 Read (18)

รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567)...

งานแผนและงบประมาณ โดย admin Post Date 2/4/2567 Read (22)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 2/4/2567 Read (28)

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลตำบลดอยลาน พ.ศ. 2567...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (33)

แผนการดำเนินงานสำหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (32)

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2566...

งานการเจ้าหน้าที่ โดย admin Post Date 1/4/2567 Read (34)

ประกาศ เทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดย งานพัสดุ Post Date 20/3/2567 Read (53)

 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมไม้ได้ละเอียด ๕ พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน ๑ ชุด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/4/2567
2 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยลาน โดยจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน และจัดซื้อรถบรรทุกกระบะพื้นเรียบท้ายลาดพร้อมสะพานท้ายไฮดรอลิก (รถเทรลเลอร์) ชนิด ๑๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน คลิกอ่าน.. 5/4/2567
3 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง คลิกอ่าน.. 5/4/2567
4 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๕ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย คลิกอ่าน.. 5/4/2567
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาดบริเวณงานหลังเสร็จงาน ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ เทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/4/2567
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ เทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/4/2567
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๖ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอยลานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีสถานที่สวยงาม ร่มรื่นน่าอยู่ น่าทำงานและเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 4/4/2567
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ย) จำนวน ๕ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 29/3/2567
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมทำความสะอาด ตามโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วัดสันป่าก่อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/3/2567
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ ฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 27/3/2567

 RSS ทั้งหมด


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นางธนินท์ธร อุตโน
ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยลาน

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
3.227.240.72
ออนไลน์ 2ip
วันนี้ 22ip
เดือนนี้ 557ip
ปีนี้ 4619ip
ทั้งหมด 47719ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.66.203)
วันนี้ เวลา 03.29.48 น.

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator