เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน Big booty step sis pussy suck after hard fucked teen xxx lily carter dp anal porno watch BF is stolen by a Battle Slut with Massive Titties hd porn patrol sex mom xxx teen sex videofree teen bf videos
สายด่วนนายกฯ
065-0158666

นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
สายด่วนปลัดฯ
086-1948088

พระธาตุเอราวัณ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายชุ่ม ไชยมงคล
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโป่งช้าง หมู่. 6

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๓ บ้านทรายงาม เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 1/9/2565 Read (164)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างฉลากหลังเวทีกลางแจ้งเทศบาลตำบลดอยลาน...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/3/22129 Read (80)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 20...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/3/22129 Read (76)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 1 บ้านดอยทอง หมู่ที่ 17...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/3/22129 Read (72)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง บ้านโป่งช้างเหนือ หมู่ที่ 15...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/3/22129 Read (73)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 บ้านทรายงาม หมู่ที่ 3...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/3/22129 Read (75)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 14...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/3/22129 Read (73)

ยกเลิกประกาศขายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 14/5/13833 Read (240)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลดอยลาน เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 13/12/85018 Read (186)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดย งานพัสดุ Post Date 4/3/71384 Read (73)

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (การจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทต.ดอยลาน)...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 8/8/65853 Read (199)

ประชาสัมพันธ์ ???? โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์ โดย admin Post Date 5/9/2565 Read (37)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...

งบแสดงฐานะทางการเงิน โดย งานพัสดุ Post Date 5/9/2565 Read (25)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ่อก๋อเต๋ย...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 18/4/49508 Read (55)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 16...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 18/4/49508 Read (45)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เทศบาลตำบลดอยลาน...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 18/4/49508 Read (57)

 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง กองคลัง คลิกอ่าน.. 29/9/2565
2 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยการจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 1 ใบ สถานที่ดำเนินการ พิกัดที่ E 0601161 N 2173409 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 23/9/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการซ่อมแซมถังเก็บน้ำคอนกรีตและติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเก็ด หมู่ที่ 11 ตำบลดอยลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 20/9/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน กธ 4725 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 16/9/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยลาน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2565 จำนวน 16 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 13/9/2565
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ่อก๋อเต๋ย บ้านจำหวาย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2565
7 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอย 5 บ้านร่องดู่ หมู่่ที่ 16 (จำนวน 2 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2565
8 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยจำตอง หมู่ที่ 13 (จำนวน 2 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/9/2565
9 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 9/9/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถตักหน้า?ขุดหลัง (Loader Backhoe) หมายเลขทะเบียน ตค 4851 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 7/9/2565

 RSS ทั้งหมด


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายขรรชัย ปฏิสิขัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
3.234.210.25
ออนไลน์ 4ip
วันนี้ 32ip
เดือนนี้ 78ip
ปีนี้ 12678ip
ทั้งหมด 26038ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.198)
วันนี้ เวลา 16.09.02 น.

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator