เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย

นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน Big booty step sis pussy suck after hard fucked teen xxx lily carter dp anal porno watch BF is stolen by a Battle Slut with Massive Titties hd porn patrol sex mom xxx teen sex videofree teen bf videos
สายด่วนนายกฯ
065-0158666

นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
สายด่วนปลัดฯ
086-1948088

พระธาตุดอยลาน

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (สุ่มแสดง)   
 ดูรายละเอียด

นายชุ่ม ไชยมงคล
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโป่งช้าง หมู่. 6

แนะนำผู้นำชุมชน (สุ่มแสดง)   
 ดูทั้งหมด


 รวมข่าวสารอื่นๆในรอบ 30 วัน
   ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 27/6/2565 Read (64)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างฉลากหลังเวทีกลางแจ้งเทศบาลตำบลดอยลาน...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/3/22129 Read (23)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 20...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/3/22129 Read (21)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 1 บ้านดอยทอง หมู่ที่ 17...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/3/22129 Read (22)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยโป่ง บ้านโป่งช้างเหนือ หมู่ที่ 15...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/3/22129 Read (22)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 บ้านทรายงาม หมู่ที่ 3...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/3/22129 Read (24)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านปงอ้อ หมู่ที่ 14...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 24/3/22129 Read (25)

ยกเลิกประกาศขายพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 22 รายการ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 14/5/13833 Read (158)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการต่อเติมโรงจอดรถบรรทุกน้ำเทศบาลตำบลดอยลาน เพื่อใช้เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 13/12/85018 Read (126)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดย งานพัสดุ Post Date 4/3/71384 Read (26)

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (การจ้างเหมารถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทต.ดอยลาน)...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 8/8/65853 Read (132)

สรุปผลรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565)...

งบแสดงฐานะทางการเงิน โดย งานพัสดุ Post Date 9/8/2565 Read (23)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565...

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย งานพัสดุ Post Date 1/8/2565 Read (22)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ่อก๋อเต๋ย...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 18/4/49508 Read (3)

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 16...

ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณ โดย งานพัสดุ Post Date 18/4/49508 Read (4)

 ระบบ RSS เชื่อมโยงระบบจัดซื้อจัดจ้าง (EGP)

 RSS ทั้งหมด

ลำดับ ประกาศ เอกสาร วันที่
1 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถส่วนกลางตามระยะการใช้งาน หมายเลขทะเบียน กธ 4725 เชียงราย คลิกอ่าน.. 17/8/2565
2 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตค 4851 เชียงราย คลิกอ่าน.. 25/7/2565
3 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ตค 4851 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 25/7/2565
4 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 22/7/2565
5 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 12/7/2565
6 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 6/7/2565
7 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการหล่อเทียน คลิกอ่าน.. 5/7/2565
8 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย คลิกอ่าน.. 5/7/2565
9 (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน) คลิกอ่าน.. 5/7/2565
10 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่าน.. 5/7/2565

 RSS ทั้งหมด


ข่าวสาร
ข้อมูลเผยแพร่

นายถนอม ภิญโญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมาชิกสภา(สุ่มแสดง)

  Your IP Address
44.200.175.255
ออนไลน์ 3ip
วันนี้ 28ip
เดือนนี้ 1085ip
ปีนี้ 10412ip
ทั้งหมด 23772ip
Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.84)
วันนี้ เวลา 09.39.41 น.

         
© 2019 เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย
หมู่ที่ 3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์ 053-694100 โทรสาร 053-694200    Best resolution 1024 * 786 or higher   Administrator