oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา E-GP
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานนิติการ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน 1
การติดตามและประมเินผลแผน
เทศบัญญัติขยะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

บุคลากร : สำนักปลัดเทศบาล
 ชื่อ : นายสุวิชชา นมัสโก
 ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
 
 ชื่อ : นางสาวอรทัย ดวงเอ้ย
 ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
 
 ชื่อ : ว่าง
 ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
 
 ชื่อ : นางกัลยกร จันทร์แว่น
 ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 ชื่อ : นางสาวนันท์นภัส ท้าวนามผู้มีศรี
 ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 ชื่อ : นางขนิษฐา นันทวาศ
 ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 ชื่อ : นางสาวธัญลักษณ์ ปันกิติ
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 ชื่อ : นายสุขสมบุญ พรมโลกา
 ตำแหน่ง : นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ
 
 ชื่อ : จ่าเอกรณรบ ไชยชนะ
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
 ชื่อ : นายกฤษฎา สุวรรณทา
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 ชื่อ : นางสาวชนิดา มาติ๊บ
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
 ชื่อ : นางสาวมนัสนันท์ ชัยสุวรรณ์
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 ชื่อ : นางสาวอัจฉราภรณ์ ภาคำ
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 ชื่อ : นายสรุชัย ชุ่มดี
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 ชื่อ : นายคุณานนต์ มั่งมูล
 ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
 
 ชื่อ : นายอนุพล ชัยชมภู
 ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
 
 ชื่อ : นายสมบูรณ์ วงค์นาม
 ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
 
 ชื่อ : นายเอนกพงษ์ ชัยชนะ
 ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
 
 ชื่อ : นางสุธีรัตน์ คำน้อย
 ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
 
 ชื่อ : นายธนารักษ์ ภาคำ
 ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
 
 ชื่อ : นายนิยม ทิศทองดี
 ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
 

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 3.230.1.126
 ออนไลน์ 7 ip
 วันนี้ 87 ip
 เดือนนี้ 3007 ip
 ปีนี้ 37451 ip
 ทั้งหมด 198120 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.116)
วันนี้ เวลา 09.09.15 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น