oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา E-GP
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานนิติการ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน 1
การติดตามและประมเินผลแผน
เทศบัญญัติขยะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

  ข่าวสาร : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
 

หัวข้อ
วันที่
อ่าน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบปร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
21 ต.ค. 2563
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
20 ส.ค. 2563
17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบปร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
20 ก.ค. 2563
36
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบปร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
20 ก.ค. 2563
37
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบปร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
20 ก.ค. 2563
36
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบปร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
20 ก.ค. 2563
36
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบปร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
20 ก.ค. 2563
37
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบปร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
20 ก.ค. 2563
36
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบปร...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
20 ก.ค. 2563
36
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดี...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
18 พ.ค. 2563
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อ...
โดย : กองคลัง
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
20 พ.ย. 2561
212
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายชะ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
29 ส.ค. 2560
361
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
29 ส.ค. 2560
362
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
29 ส.ค. 2560
354
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
29 ส.ค. 2560
357
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหิ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
29 ส.ค. 2560
358
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
28 ส.ค. 2560
368
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
25 เม.ย. 2559
383
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับป...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
10 พ.ย. 2558
489
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดก...
โดย : กองคลัง
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
30 มิ.ย. 2558
594
 
 

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 34.232.51.240
 ออนไลน์ 4 ip
 วันนี้ 87 ip
 เดือนนี้ 3187 ip
 ปีนี้ 37631 ip
 ทั้งหมด 198300 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.117)
วันนี้ เวลา 06.49.00 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น