oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นายราชัน สมัครไทย
ปลัดเทศบาล
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา E-GP
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานกาประชุมคณะผู้บริหาร
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
งานนิติการ
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การติดตามและประเมินผลแผน 1
การติดตามและประมเินผลแผน
เทศบัญญัติขยะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลดอยลาน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

  ข่าวสาร : รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

หัวข้อ
วันที่
อ่าน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
5 ต.ค. 2563
5
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
20 ส.ค. 2563
14
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
16 เม.ย. 2563
49
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
9 มี.ค. 2563
57
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
10 ต.ค. 2562
91
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
30 ก.ค. 2562
113
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
5 เม.ย. 2562
156
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
5 เม.ย. 2562
144
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
5 ต.ค. 2561
212
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
20 ก.ค. 2561
248
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
31 พ.ค. 2561
264
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
8 ม.ค. 2561
335
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
9 ต.ค. 2560
311
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
7 ก.ค. 2560
317
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 พ.ค. 2560
393
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 พ.ค. 2560
336
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 พ.ค. 2560
389
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 พ.ค. 2560
328
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 พ.ค. 2560
347
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ
มีไฟล์แนบมา
26 พ.ค. 2560
348
 
 

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 34.232.51.240
 ออนไลน์ 6 ip
 วันนี้ 99 ip
 เดือนนี้ 3199 ip
 ปีนี้ 37643 ip
 ทั้งหมด 198312 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.116)
วันนี้ เวลา 07.41.19 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น