oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นางเดือนเพ็ญ พิทักษ์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการพื้นฐาน
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 

ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุดอยล้าน สืบสานวัฒนธรรม หัตถกรรมผ้าทอมือ เลื่องลือข้าวพันธ์ุดี


  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
โครงการสรงน้ำพระธาตุดอยลาน...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน...
โครงการบัณฑิตน้อย...
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านทรายงาม...
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(21 พ.ค. 2561)
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(21 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 พ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงาน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2561)
แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(16 ม.ค. 2561)
ใบสมัครเข้าประกวดธิดาข้าวต้าว...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 ม.ค. 2561)
ประกาศหลักเกณฑ์งานเกษตร...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 ธ.ค. 2560)
ประกาศการสรรหาบและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 พ.ย. 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(19 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 มิ.ย. 2560)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 มี.ค. 2561)
ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 พ.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนว...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 มี.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(5 ม.ค. 2560)
ยกเลิกประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(14 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ส...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สา...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 พ.ย. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หม...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 ต.ค. 2559)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
แนะนำเกมน่าเล่น2018..
โดย : kawin
6 เม.ย. 2561
20
0
น่าตื่นเต้น กับไดโนเสาร์..
โดย : ตื่นตา
31 มี.ค. 2561
21
0
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ..
โดย : nit
23 ก.พ. 2561
53
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
48
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
52
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
50
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
55
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
61
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
62
0
..
โดย :
10 ม.ค. 2561
72
0
 
รมว.คค.เบรก"เจ๊เกียว"ไม่ให้ปรับขึ้นค่าโดยสาร แนะใช้ บี20 แทน
( Update Mon, 21 May 2018 12:21:08 GMT)
รมช.กษ.เผยโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงกลางปีเป็นอำนาจ รมว.พิจารณา
( Update Mon, 21 May 2018 12:16:02 GMT)
มาเลย์แต่งตั้งคณะทำงานพิเศษดูแลคดีอาญาต่อบุคคลที่เกี่ยว 1 MDB
( Update Mon, 21 May 2018 12:13:21 GMT)
กสทช.ร่วม อย.แถลงตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาผิด กม.สั่งปิดกั้น 2 ทีวีดิจิทัล
( Update Mon, 21 May 2018 11:47:30 GMT)
มส.มีมติปฏิรูปศาสนา-ดันพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
( Update Mon, 21 May 2018 10:36:13 GMT)
พณ.สั่งติดตามราคาสินค้าใกล้ชิด หลังราคาน้ำมัน-LPG ปรับตัวสูง
( Update Mon, 21 May 2018 10:00:32 GMT)
เลขาฯ สภาฯ เผยอาคารรัฐสภาใหม่ปรับลดมาตรฐานระบบไอที ไม่เป็นจริง
( Update Mon, 21 May 2018 09:42:39 GMT)
ภูเขาไฟเมราปีปะทุ! พ่นควันเถ้าถ่านสูง 700 ม.กระทบพื้นที่ ตต.
( Update Mon, 21 May 2018 09:19:48 GMT)
นทท.จำนวนมากแห่ชมทุ่งบัวแดงนับล้านดอกที่ทะเลน้อย
( Update Mon, 21 May 2018 09:11:58 GMT)
แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งยันจัดกิจกรรมตามกำหนด แม้รัฐจับตาเข้ม
( Update Mon, 21 May 2018 09:05:14 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 54.81.0.22
 ออนไลน์ 4 ip
 วันนี้ 26 ip
 เดือนนี้ 1407 ip
 ปีนี้ 9047 ip
 ทั้งหมด 69443 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.38)
วันนี้ เวลา 06.11.52 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น