oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นางเดือนเพ็ญ พิทักษ์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
 
 
 
 
 
 

ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุดอยล้าน สืบสานวัฒนธรรม หัตถกรรมผ้าทอมือ เลื่องลือข้าวพันธ์ุดี


  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
โครงการอบมรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจราจรและกฎหมายฯ...
แห่เทียนพรรษา ตำบลดอยลาน...
แจกข้าวสาร...
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ...
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริ...
เทศบาลตำบลดอยลานได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2558 ซึ่งภายในวันนี้ได้...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ...
โดย : งานบุคลากร สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(2 ก.ย. 2558)
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(21 ส.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตา...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(13 ส.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตําบลดอยลาน เรื่อง ยกเลกการสอบราคาโครงการจ ิ างเ...
โดย : กองคลัง
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 ส.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(13 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารั...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(13 ก.ค. 2558)
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 พ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์แผนภูมิแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการผู้มา...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(20 พ.ค. 2558)
ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2558 ภ...
โดย : กองคลัง
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(20 พ.ย. 2557)
เชิญเที่ยวงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตำบลดอยลาน ของดีดอยลาน ...
โดย : งานประชาสัมพันธ์
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(19 พ.ย. 2557)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
ประกาศกำหนดวันเวลาพร้อมท้ั้งเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมา...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 พ.ย. 2558)
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ต.ค. 2558)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประ...
โดย : กองการศึกษา
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ต.ค. 2558)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองการศึกษา
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(9 ก.ย. 2558)
สอบราคาซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ระบบประปา หมู่ที่ 12...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(31 ส.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(31 ส.ค. 2558)
ระกาศเทศบาลตําบลดอยลาน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามพร้อ...
โดย : กองคลัง
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 ส.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนว...
โดย : กองคลัง
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(10 ส.ค. 2558)
ป ร ะ ก า ศเ ท ศ บ า ล ต ํา บ ลด อ ย ล า น เ ร ื่อ ง ส อ บ ร...
โดย : กองคลัง
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง สอบราคาจางเหมากอสรางระบบประ...
โดย : กองคลัง
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 มิ.ย. 2558)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
การจัดการขยะในชุมชน..
โดย : คนที่สงสัย
27 ต.ค. 2558
25
0
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกส..
โดย : เดลส์เน็ท
23 ก.ย. 2558
23
0
..
โดย :
6 ก.ค. 2558
62
0
..
โดย :
25 มิ.ย. 2558
66
0
กาบริหารจัดการขยะในชุมชน..
โดย : ไม่ประสงค์ลงนาม
5 เม.ย. 2558
182
0
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ..
โดย : เดลส์เน็ท
6 มี.ค. 2558
188
0
เรียนถามเบอร์โทรศัพท์..
โดย : ขวัญฤทัย อินชัย
27 ธ.ค. 2557
288
0
เรียนถามชื่อหมู่บ้าน..
โดย : ขวัญฤทัย อินชัย เจ้าของหอพักสตรีข้าวหอม(หอพักขวัญฤทัย)
27 ธ.ค. 2557
248
0
ขอเชิญสมัครอบรม "การประมาณราคาก่อสร้างบ้านพักอาศัย"..
โดย : yotathaicenter
23 ธ.ค. 2557
231
0
Tip ในการหางานแบบคนรวยเพื่อน..
โดย : jobjung
25 พ.ย. 2557
195
0
ครม.เคาะแล้ว ปีใหม่หยุดยาว 5 วัน เริ่ม 31 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 5..
โดย : ข่าวด่วน
25 พ.ย. 2557
251
1
อย. อึ้ง เจออาหารกึ่งสำเร็จรูปมีโซเดียมสูงเกินควร แนะเลี่ยงท..
โดย : ข่าวด่วน
25 พ.ย. 2557
262
0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงร..
โดย : เทศบาลตำบลดอยลาน
21 พ.ย. 2557
229
0
 
รัสเซียเตือนพลเมืองงดเดินทางไปตุรกี หลังภัยก่อการร้ายยังมี
( Update Fri, 27 Nov 2015 05:54:57 GMT)
"ปอ ทฤษฎี" สีหน้าดูดีขึ้น ส่งสัญญาณอยากให้ภรรยา-ลูกสาวอยู่ใกล้
( Update Fri, 27 Nov 2015 05:47:40 GMT)
นายกฯ ตามงานกระทรวง หวังวางอนาคตประเทศตามกรอบเวลา
( Update Fri, 27 Nov 2015 05:40:00 GMT)
IS แพร่โฆษณาชวนเชื่อใน 5 จังหวัดอินโดนีเซีย
( Update Fri, 27 Nov 2015 05:29:13 GMT)
โคราชสั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังไข้เลือดออก หลังพบระบาดสูง
( Update Fri, 27 Nov 2015 05:22:18 GMT)
"แอร์เอเชีย" ขาดทุนสุทธิ 405.73 ล้านริงกิต ในไตรมาส 3 ปีนี้
( Update Fri, 27 Nov 2015 05:16:03 GMT)
กสอ.เร่งปล่อยกู้เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น SMEs หนุนต่อยอดธุรกิจ
( Update Fri, 27 Nov 2015 04:56:23 GMT)
TRUE ยันดำเนินการตามเงื่อนไขใบอนุญาต 4G อย่างถูกต้อง
( Update Fri, 27 Nov 2015 04:45:23 GMT)
รองปลัด คค.คาดได้รายชื่อผู้ประมูลเมกะโปรเจกต์ไม่เกินไตรมาสแรก 59
( Update Fri, 27 Nov 2015 04:28:00 GMT)
เกาหลีใต้"สั่งโฟล์กสวาเกน"เรียกคืนรถกว่าแสนคัน หลังโกงค่าปล่อยมลพิษ
( Update Fri, 27 Nov 2015 04:14:51 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 54.82.87.254
 ออนไลน์ 3 ip
 วันนี้ 16 ip
 เดือนนี้ 795 ip
 ปีนี้ 15885 ip
 ทั้งหมด 19275 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.71.163)
วันนี้ เวลา 08.25.26 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น