oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นางเดือนเพ็ญ พิทักษ์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
 
 

ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุดอยล้าน สืบสานวัฒนธรรม หัตถกรรมผ้าทอมือ เลื่องลือข้าวพันธ์ุดี


  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
เก็บขยะที่เป็นอันตรายในพื้นที่ตำบลดอยลาน...
โครงการให้ความรู้ กฎหมายท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอยลาน ปีงบป...
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 2561...
โครงการสรงน้ำพระธาตุกู่แก้วต้นยาง...
โครงการสรงน้ำพระธาตุดอยลาน...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(10 ก.ค. 2561)
รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(24 พ.ค. 2561)
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(21 พ.ค. 2561)
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(21 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 พ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงาน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2561)
แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(16 ม.ค. 2561)
ใบสมัครเข้าประกวดธิดาข้าวต้าว...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 ม.ค. 2561)
ประกาศหลักเกณฑ์งานเกษตร...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 ธ.ค. 2560)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
เอกสารแนบท้าย ประกวดราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมติดตั้งประตูปิ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ก.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(4 ก.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 มี.ค. 2561)
ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 พ.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนว...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 มี.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(5 ม.ค. 2560)
ยกเลิกประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(14 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 ธ.ค. 2559)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
แนะนำเกมน่าเล่น2018..
โดย : kawin
6 เม.ย. 2561
57
0
น่าตื่นเต้น กับไดโนเสาร์..
โดย : ตื่นตา
31 มี.ค. 2561
55
0
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ..
โดย : nit
23 ก.พ. 2561
102
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
79
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
79
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
80
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
83
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
90
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
87
0
..
โดย :
10 ม.ค. 2561
98
0
 
"สุวพันธุ์" เปิดนิทรรศการภาพ"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เฉลิมพระเกียรติ ร.10
( Update Sun, 22 Jul 2018 04:31:22 GMT)
ครม.สัญจร 23-24 ก.ค.นี้ เน้นพัฒนาเกษตรอินทรีย์-แพทย์แผนไทย
( Update Sun, 22 Jul 2018 04:20:23 GMT)
สังขละฯ ยังเผชิญอุทกภัย 3 จุด จนท.มอบสิ่งของเยียวยาเบื้องต้นแล้ว
( Update Sun, 22 Jul 2018 04:12:02 GMT)
"ประจิน" ลงพื้นที่ยโสธรตรวจราชการด้านดิจิทัล-ยุติธรรม 24 ก.ค.นี้
( Update Sun, 22 Jul 2018 04:01:33 GMT)
ผู้นำญี่ปุ่นยอมรับเรื่องอื้อฉาวกระทบความเชื่อมั่นรัฐบาล
( Update Sun, 22 Jul 2018 03:39:17 GMT)
อุตุฯ ฉ.3 พายุดีเปรสชันเคลื่อนทางตอนบนฟิลิปปินส์ ไม่กระทบไทยโดยตรง
( Update Sun, 22 Jul 2018 03:22:08 GMT)
เซินติญถล่มเวียดนาม พบตายแล้วอย่างน้อย 10 สูญหายอีก 11 ราย
( Update Sun, 22 Jul 2018 03:16:22 GMT)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี "เรเจพ" เป็น ปธน.ตุรกี สมัยที่ 2
( Update Sun, 22 Jul 2018 03:11:05 GMT)
เลขาฯ เมาไม่ขับเผยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุวานนี้ 18 ราย
( Update Sun, 22 Jul 2018 02:26:33 GMT)
สิงคโปร์ยื่นฟ้องผู้ค้าชาวสิงคโปร์ขายสินค้าฟุ่มเฟือยให้เกาหลีเหนือ
( Update Sun, 22 Jul 2018 02:11:00 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 54.198.243.51
 ออนไลน์ 4 ip
 วันนี้ 63 ip
 เดือนนี้ 2619 ip
 ปีนี้ 15419 ip
 ทั้งหมด 75815 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Yandex (141.8.142.50)
วันนี้ เวลา 06.47.06 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น