oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นางเดือนเพ็ญ พิทักษ์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการพื้นฐาน
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 

ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุดอยล้าน สืบสานวัฒนธรรม หัตถกรรมผ้าทอมือ เลื่องลือข้าวพันธ์ุดี


  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
โครงการสรงน้ำพระธาตุดอยลาน...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน...
โครงการบัณฑิตน้อย...
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านทรายงาม...
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(24 พ.ค. 2561)
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(21 พ.ค. 2561)
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(21 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 พ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงาน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2561)
แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(16 ม.ค. 2561)
ใบสมัครเข้าประกวดธิดาข้าวต้าว...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 ม.ค. 2561)
ประกาศหลักเกณฑ์งานเกษตร...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 ธ.ค. 2560)
ประกาศการสรรหาบและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 พ.ย. 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(19 ต.ค. 2560)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 มี.ค. 2561)
ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 พ.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนว...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 มี.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(5 ม.ค. 2560)
ยกเลิกประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(14 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ส...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สา...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 พ.ย. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หม...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 ต.ค. 2559)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
แนะนำเกมน่าเล่น2018..
โดย : kawin
6 เม.ย. 2561
31
0
น่าตื่นเต้น กับไดโนเสาร์..
โดย : ตื่นตา
31 มี.ค. 2561
35
0
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ..
โดย : nit
23 ก.พ. 2561
79
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
64
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
65
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
62
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
67
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
73
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
74
0
..
โดย :
10 ม.ค. 2561
85
0
 
รองนายกฯ แนะยึดประชาชนเป็นฐาน-ศูนย์กลางสร้างงานวิจัยคุณภาพ
( Update Wed, 20 Jun 2018 13:27:32 GMT)
มส.แต่งตั้ง"พระเทพเมธี"เป็นเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามฯ
( Update Wed, 20 Jun 2018 13:19:33 GMT)
มส.มีมติจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง 28 ก.ค.นี้
( Update Wed, 20 Jun 2018 13:17:11 GMT)
ฝากขังรองสารวัตร สน.สุทธิสาร พัวพันค้ายาเสพติด
( Update Wed, 20 Jun 2018 13:12:22 GMT)
กษ.ประสานเอกชนหาช่องทางระบายผลผลิตสับปะรด แก้ปัญหาราคาตกต่ำ
( Update Wed, 20 Jun 2018 13:07:56 GMT)
"บิ๊กตู่"ถึงอังกฤษ แฟนคลับแห่ต้อนรับ วอนคนไทยอย่าลืมบ้านเกิด
( Update Wed, 20 Jun 2018 12:07:06 GMT)
"กฤษฎา"สั่งสอบข้อเท็จจริงจัดซื้ออุปกรณ์การเกษตรโครงการไทยนิยมแพงเกินจริง
( Update Wed, 20 Jun 2018 11:52:45 GMT)
บอร์ด ทอท.ไฟเขียวสร้างอาคารผู้โดยสาร ทสภ.หลังที่ 2
( Update Wed, 20 Jun 2018 11:41:20 GMT)
"ศรีวราห์"เป็นกาวใจ ยัน"ทนายสุกิจ-ชุดจับกุม"เคลียร์กันแล้ว
( Update Wed, 20 Jun 2018 11:33:04 GMT)
ศาลฎีกาฯออกหมายจับ"ทักษิณ"คดีกรุงไทยปล่อยกู้เครือกฤษดามหานคร
( Update Wed, 20 Jun 2018 11:10:19 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 54.224.85.115
 ออนไลน์ 5 ip
 วันนี้ 26 ip
 เดือนนี้ 1815 ip
 ปีนี้ 11948 ip
 ทั้งหมด 72344 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.38)
วันนี้ เวลา 06.02.03 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น