oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นางเดือนเพ็ญ พิทักษ์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
 
 

  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรภายรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ....
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระเจ้าอยู้...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน...
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการสภาเด็กและเยาวชน และการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน...
เก็บขยะที่เป็นอันตรายในพื้นที่ตำบลดอยลาน...
โครงการให้ความรู้ กฎหมายท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอยลาน ปีงบป...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลดอยลาน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 ต.ค. 2561)
ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบป...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(5 ต.ค. 2561)
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(10 ก.ค. 2561)
รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(24 พ.ค. 2561)
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(21 พ.ค. 2561)
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(21 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 พ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงาน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2561)
แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(16 ม.ค. 2561)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารสำนักปลัด...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(19 ก.ย. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  ไม่มีไฟล์แนบมา
(7 ก.ย. 2561)
เอกสารแนบท้าย ประกวดราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมติดตั้งประตูปิ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ก.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(4 ก.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 มี.ค. 2561)
ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 พ.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนว...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 มี.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(5 ม.ค. 2560)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
กรุณาจำหน่ายคนพิการย้ายที่อยู่..
โดย : อบต.ทับปุด
16 ต.ค. 2561
10
1
ขอทราบที่อยู่พ่อหลวงหมู่บ้านทั้ง 22 หมู่บ้านในตำบลดอยลานครับ..
โดย : ธีรวัฒน์
4 ต.ค. 2561
79
3
ทัวร์สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน..
โดย : ร.ต.นรินทร์ บุญเลิศ
26 ส.ค. 2561
56
2
เช่ารถเชียงราย ราคาถูก รถใหม่ ประหยัดน้ำมัน..
โดย : อันดารถเช่า
26 ก.ค. 2561
36
0
แนะนำเกมน่าเล่น2018..
โดย : kawin
6 เม.ย. 2561
115
0
น่าตื่นเต้น กับไดโนเสาร์..
โดย : ตื่นตา
31 มี.ค. 2561
114
0
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ..
โดย : nit
23 ก.พ. 2561
186
2
สมัครสมาชิกufabet..
โดย : ufabet8
7 ต.ค. 2560
151
0
เม็ดบัวอบกรอบ มาย..
โดย : bampen
6 ต.ค. 2560
123
0
นักเรียนอนุบาล..
โดย : พิศาล
6 ต.ค. 2560
145
0
 
บัวแก้วเผยผู้นำทั่วโลกสนใจโรดแมปไทยเดินหน้าสู่เลือกตั้ง
( Update Thu, 18 Oct 2018 12:57:01 GMT)
หน.พรรคอนาคตใหม่เปิดตัวหนังสือ“ปักธงอนาคต” พร้อมแจกลายเซ็นแฟนคลับ
( Update Thu, 18 Oct 2018 12:12:07 GMT)
กทพ.แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่านบางแก้ว 2 ทางออก 2
( Update Thu, 18 Oct 2018 12:03:27 GMT)
บอร์ดพืชน้ำมันฯ เห็นชอบให้มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม
( Update Thu, 18 Oct 2018 11:58:02 GMT)
เต็นท์ล้มทับคนที่ตลาดลำผักชี บาดเจ็บ 7 คน
( Update Thu, 18 Oct 2018 11:50:07 GMT)
อดีต รมช.แรงงาน สมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย มั่นใจช่วย ปชช.ได้
( Update Thu, 18 Oct 2018 10:50:42 GMT)
พรรคอนาคตใหม่เตรียมจัดกิจกรรมระดมทุน 23 พ.ย.นี้
( Update Thu, 18 Oct 2018 10:18:33 GMT)
หุ้นไทยปิดตลาดร่วง 12.13 จุด มูลค่าซื้อขาย 46,194.76 ล้านบาท
( Update Thu, 18 Oct 2018 10:04:49 GMT)
พบชาวหาดใหญ่สังเวยพิษสุนัขบ้า 1 ราย-ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว
( Update Thu, 18 Oct 2018 09:52:04 GMT)
สปส.ส่ง SMS เตือนผู้ประกันตน ม.39 ชำระเงินสมทบป้องกันขาดสิทธิ
( Update Thu, 18 Oct 2018 09:33:41 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 54.225.26.44
 ออนไลน์ 5 ip
 วันนี้ 100 ip
 เดือนนี้ 1991 ip
 ปีนี้ 24533 ip
 ทั้งหมด 84929 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.128)
วันนี้ เวลา 21.15.23 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น