oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นางเดือนเพ็ญ พิทักษ์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการพื้นฐาน
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 

ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุดอยล้าน สืบสานวัฒนธรรม หัตถกรรมผ้าทอมือ เลื่องลือข้าวพันธ์ุดี


  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
โครงการสรงน้ำพระธาตุดอยลาน...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน...
โครงการบัณฑิตน้อย...
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านทรายงาม...
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(16 ม.ค. 2561)
ใบสมัครเข้าประกวดธิดาข้าวต้าว...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 ม.ค. 2561)
ประกาศหลักเกณฑ์งานเกษตร...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 ธ.ค. 2560)
ประกาศการสรรหาบและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 พ.ย. 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(19 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 มิ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรห...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(11 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวล...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 มิ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี 2559...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(27 พ.ย. 2558)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 มี.ค. 2561)
ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 พ.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนว...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 มี.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(5 ม.ค. 2560)
ยกเลิกประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(14 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ส...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สา...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 พ.ย. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หม...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 ต.ค. 2559)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
แนะนำเกมน่าเล่น2018..
โดย : kawin
6 เม.ย. 2561
11
0
น่าตื่นเต้น กับไดโนเสาร์..
โดย : ตื่นตา
31 มี.ค. 2561
18
0
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ..
โดย : nit
23 ก.พ. 2561
39
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
39
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
38
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
37
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
47
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
49
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
50
0
..
โดย :
10 ม.ค. 2561
60
0
 
รมช.กษ.คาดไตรมาส 2 ปี 61 การค้าข้าวโลกดีขึ้น ดันส่งออกข้าวไทย
( Update Sat, 21 Apr 2018 12:33:49 GMT)
ผู้ว่าการ กฟผ.จี้ ก.พลังงานเร่งทำแผนประหยัดพลังงานภาคใต้
( Update Sat, 21 Apr 2018 11:16:17 GMT)
ธอส.เผย ปชช.สนใจประมูลซื้อทรัพย์ NPA ปี 61 มากที่สุด
( Update Sat, 21 Apr 2018 10:47:29 GMT)
สรรพากรเตรียมเพิ่มอัตราเก็บภาษีอากรแสตมป์รับรางวัลเป็น 2%
( Update Sat, 21 Apr 2018 10:44:34 GMT)
กกต.ทำความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.รัฐธรรมนูญ เลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
( Update Sat, 21 Apr 2018 10:25:02 GMT)
"สรรเสริญ" ยัน รบ.ไม่แทรกแซงกลุ่มลูกจ้างกิจการประมงทะเล 22 จว.
( Update Sat, 21 Apr 2018 10:07:33 GMT)
ก.บ.ศ.ไม่ขัด หากนายกฯ ตัดสินรื้อสิ่งปลูกสร้างบ้านพักตุลาการ
( Update Sat, 21 Apr 2018 09:48:08 GMT)
คพ.เผยค่าฝุ่นละอองกรุงเทพฯ บ่ายนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
( Update Sat, 21 Apr 2018 09:37:58 GMT)
ปภ.ประสาน 66 จว.เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน 23-28 เม.ย.นี้
( Update Sat, 21 Apr 2018 09:07:25 GMT)
นายกฯ วอนนักธุรกิจอย่าหวั่นอาลีบาบาผูกขาด ยันยึดประโยชน์ชาติ
( Update Sat, 21 Apr 2018 08:42:51 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 54.162.121.80
 ออนไลน์ 5 ip
 วันนี้ 70 ip
 เดือนนี้ 1206 ip
 ปีนี้ 7089 ip
 ทั้งหมด 67485 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.120)
วันนี้ เวลา 18.31.54 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น