oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นางเดือนเพ็ญ พิทักษ์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการพื้นฐาน
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 

ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุดอยล้าน สืบสานวัฒนธรรม หัตถกรรมผ้าทอมือ เลื่องลือข้าวพันธ์ุดี


  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
โครงการสรงน้ำพระธาตุดอยลาน...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน...
โครงการบัณฑิตน้อย...
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านทรายงาม...
โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(16 ม.ค. 2561)
ใบสมัครเข้าประกวดธิดาข้าวต้าว...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 ม.ค. 2561)
ประกาศหลักเกณฑ์งานเกษตร...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 ธ.ค. 2560)
ประกาศการสรรหาบและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 พ.ย. 2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(19 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 มิ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรห...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(11 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวล...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 มิ.ย. 2559)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับชำระภาษี ประจำปี 2559...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(27 พ.ย. 2558)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 พ.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนว...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 มี.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(5 ม.ค. 2560)
ยกเลิกประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(14 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ส...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สา...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 พ.ย. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หม...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 ต.ค. 2559)
เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(26 ก.ย. 2559)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ..
โดย : nit
23 ก.พ. 2561
2
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
11
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
12
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
11
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
12
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
15
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
16
0
..
โดย :
10 ม.ค. 2561
17
0
..
โดย :
2 ม.ค. 2561
16
0
..
โดย :
2 ม.ค. 2561
19
0
 
คำต่อคำ : ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน [23 กุมภาพันธ์ 2561]
( Update Fri, 23 Feb 2018 14:38:56 GMT)
นายกฯ เซ็นคำสั่งย้ายปลัด-รองปลัด พม.เปิดทางสอบทุจริตเงินคนจน
( Update Fri, 23 Feb 2018 13:06:29 GMT)
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เข้ารายงานตัวที่ ศปก.ตร.แล้ว
( Update Fri, 23 Feb 2018 12:52:50 GMT)
"ฐากร"ยืนยันเป็นเลขาฯ กสทช.ต่อจนเกษียณ
( Update Fri, 23 Feb 2018 12:45:52 GMT)
ผบช.น.สั่งตรวจสอบคลิปชายอ้างเป็น ตร.ขอตรวจค้นสิ่งผิด ก.ม.
( Update Fri, 23 Feb 2018 12:43:19 GMT)
เขตห้วยขวางสั่งห้ามใช้ลิฟต์ทุกวันใน รร.แม็กซ์ หลังเกิดเหตุไฟไหม้
( Update Fri, 23 Feb 2018 12:07:11 GMT)
กทม.รับมือสั่งปิด ถ.กำแพงเพชร 3 สร้างทางเชื่อมสวนสาธารณะ
( Update Fri, 23 Feb 2018 11:59:07 GMT)
สธ.เร่งสอบสวนโรคหลัง ขรก.30 คนถูกหามส่งโรงพยาบาล
( Update Fri, 23 Feb 2018 11:52:37 GMT)
'191'แถลงรวบสาวแสบตั้งวงแชร์ออนไลน์ เชิดเงินหนีกว่า 20 ล.
( Update Fri, 23 Feb 2018 11:48:40 GMT)
"กฤษฎา"เล็งปัดฝุ่นโมเดลยืมที่ดินคนรวยช่วยคนจนชง ครม.เห็นชอบ
( Update Fri, 23 Feb 2018 11:45:20 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 54.167.83.233
 ออนไลน์ 2 ip
 วันนี้ 17 ip
 เดือนนี้ 1437 ip
 ปีนี้ 3734 ip
 ทั้งหมด 64130 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.132)
วันนี้ เวลา 23.18.30 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น