oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นางเดือนเพ็ญ พิทักษ์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
 
 
 
 
 
 

  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
โครงการอบมรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจราจรและกฎหมายฯ...
แห่เทียนพรรษา ตำบลดอยลาน...
แจกข้าวสาร...
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ...
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริ...
เทศบาลตำบลดอยลานได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2558 ซึ่งภายในวันนี้ได้...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวล...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 มิ.ย. 2559)
กำหนดงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตำบลดยอลาน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(27 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับ...
โดย : งานบุคลากร สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(2 ก.ย. 2558)
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(21 ส.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตา...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(13 ส.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตําบลดอยลาน เรื่อง ยกเลกการสอบราคาโครงการจ ิ างเ...
โดย : กองคลัง
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 ส.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(13 ก.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารั...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(13 ก.ค. 2558)
ประวัติความเป็นมาของอาเซียน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 พ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์แผนภูมิแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการผู้มา...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(20 พ.ค. 2558)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(29 ก.ค. 2559)
ประกาศยื่นซองเสนอราคาอาหารกลางวัน ศพด. ปีงบประมาณ 2559...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 พ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(29 มี.ค. 2559)
สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(18 มี.ค. 2559)
ยกเลิกประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(29 ก.พ. 2559)
เลื่อนกำหนดการประมูลฯ รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครน...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(29 ม.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(8 ม.ค. 2559)
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(27 พ.ย. 2558)
ประกาศกำหนดวันเวลาพร้อมท้ั้งเงื่อนไขการประมูลโครงการจ้างเหมา...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 พ.ย. 2558)
ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ต.ค. 2558)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
ขอเชิญอบรม"สร้างทัศนียภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม LUMION&q..
โดย : YotathaiTrianing
8 ส.ค. 2559
7
0
ทัวร์เชียงราย รถตู้นำเที่ยว ..
โดย : ไก่น้อย
3 ก.ค. 2559
25
0
..
โดย :
19 มิ.ย. 2559
29
0
ฝากประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี เรียนแค่..
โดย : นน
17 มิ.ย. 2559
34
0
บริการรถตู้ท่องเที่ยว สัมมนา อบรมและงานอีเวนท์ต่างๆ..
โดย : ร.ต.นรินทร์ บุญเลิศ
23 พ.ค. 2559
48
0
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย..
โดย : เดลส์เน็ท
30 มี.ค. 2559
70
0
ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการ..
โดย : yotathaitraining
12 ม.ค. 2559
80
0
การจัดการขยะในชุมชน..
โดย : คนที่สงสัย
27 ต.ค. 2558
166
1
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกส..
โดย : เดลส์เน็ท
23 ก.ย. 2558
111
0
..
โดย :
6 ก.ค. 2558
133
0
..
โดย :
25 มิ.ย. 2558
158
0
กาบริหารจัดการขยะในชุมชน..
โดย : ไม่ประสงค์ลงนาม
5 เม.ย. 2558
304
0
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ..
โดย : เดลส์เน็ท
6 มี.ค. 2558
280
0
เรียนถามเบอร์โทรศัพท์..
โดย : ขวัญฤทัย อินชัย
27 ธ.ค. 2557
432
0
เรียนถามชื่อหมู่บ้าน..
โดย : ขวัญฤทัย อินชัย เจ้าของหอพักสตรีข้าวหอม(หอพักขวัญฤทัย)
27 ธ.ค. 2557
347
0
ขอเชิญสมัครอบรม "การประมาณราคาก่อสร้างบ้านพักอาศัย"..
โดย : yotathaicenter
23 ธ.ค. 2557
335
0
Tip ในการหางานแบบคนรวยเพื่อน..
โดย : jobjung
25 พ.ย. 2557
290
0
ครม.เคาะแล้ว ปีใหม่หยุดยาว 5 วัน เริ่ม 31 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 5..
โดย : ข่าวด่วน
25 พ.ย. 2557
353
1
อย. อึ้ง เจออาหารกึ่งสำเร็จรูปมีโซเดียมสูงเกินควร แนะเลี่ยงท..
โดย : ข่าวด่วน
25 พ.ย. 2557
395
0
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงร..
โดย : เทศบาลตำบลดอยลาน
21 พ.ย. 2557
324
0
 
รวบหนุ่มคลั่งขับรถพุ่งชนเครื่องบินโดยสารที่สนามบินสหรัฐฯ
( Update Fri, 26 Aug 2016 19:03:38 GMT)
ตุรกีลั่นไม่ถอนทัพจากซีเรียจนกว่าจะขจัดISจนหมดสิ้น
( Update Fri, 26 Aug 2016 17:33:14 GMT)
คำต่อคำ : คืนความสุขให้คนในชาติ 26 สิงหาคม 2559
( Update Fri, 26 Aug 2016 17:07:55 GMT)
ช่วง24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีการกระจายของฝนลดลง
( Update Fri, 26 Aug 2016 17:06:13 GMT)
เยอรมนีรุดสืบเหตุคนไข้หลายคนตายน่าสงสัยในศูนย์รักษามะเร็ง
( Update Fri, 26 Aug 2016 16:03:39 GMT)
ชาวอินเดียครวญหลังปรากฏคลิปจนท.รพ.ใช้ไม้หามศพคนจน
( Update Fri, 26 Aug 2016 14:41:20 GMT)
อิหร่านยินดีปรับราคาน้ำมันร่วมกลุ่มโอเปก
( Update Fri, 26 Aug 2016 12:39:26 GMT)
ผู้เชี่ยวชาญยันบัตรเอทีเอ็มปล่อยไวรัสไม่ได้
( Update Fri, 26 Aug 2016 12:22:04 GMT)
รมว.พม.ชมเด็กพิการวัย 18 ปี สอบเข้ามหา'ลัยดังได้
( Update Fri, 26 Aug 2016 12:11:10 GMT)
นักกีฬาโอลิมปิกนำขบวนแห่ฉลองความสำเร็จถึงทำเนียบฯ แล้ว
( Update Fri, 26 Aug 2016 10:18:00 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 54.198.14.214
 ออนไลน์ 2 ip
 วันนี้ 8 ip
 เดือนนี้ 1234 ip
 ปีนี้ 9827 ip
 ทั้งหมด 30118 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.77.54)
วันนี้ เวลา 01.05.36 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น