oksource
นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน
นโยบายการบริหาร
นางเดือนเพ็ญ พิทักษ์กุล
ปลัดเทศบาลตำบลดอยลาน
 
 
 
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวอื่นๆ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ข่าวประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
competency บุคลากร
การจัดการองค์ความรู้
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง คตง.
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อขออนุญาติต่อเทศบาลตำบลดอยลาน
ทะเบียนประวัติพนักงานและพนักงานจ้าง
 
แบบฟอร์ม / ตัวอย่าง
รายงานการประชุมสภา
ข้อบัญญัติ-แผนพัฒนา
งบประมาณ (รับ-จ่าย) ประจำปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
สารนายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงาน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอยลาน
 
 

  ข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม  
ดูทั้งหมด
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรภายรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ....
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระเจ้าอยู้...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอยลาน...
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการสภาเด็กและเยาวชน และการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน...
เก็บขยะที่เป็นอันตรายในพื้นที่ตำบลดอยลาน...
โครงการให้ความรู้ กฎหมายท้องถิ่น แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอยลาน ปีงบป...

  ข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์  
ดูทั้งหมด
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(10 ก.ค. 2561)
รับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหา...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(24 พ.ค. 2561)
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(21 พ.ค. 2561)
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ข...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(21 พ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลดอยลาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ วัน ...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(11 พ.ค. 2561)
ประกาศรับสมัครพนักงาน...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2561)
แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561...
โดย : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(16 ม.ค. 2561)
ใบสมัครเข้าประกวดธิดาข้าวต้าว...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(3 ม.ค. 2561)
ประกาศหลักเกณฑ์งานเกษตร...
โดย : สำนักปลัด
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(28 ธ.ค. 2560)

  ข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
ดูทั้งหมด
เอกสารแนบท้าย ประกวดราคาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมติดตั้งประตูปิ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(12 ก.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและุทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(4 ก.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 มี.ค. 2561)
ประมูลซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ เทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(15 พ.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนว...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(25 เม.ย. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(14 มี.ค. 2560)
เทศบาลตำบลดอยลาน ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอ...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(5 ม.ค. 2560)
ยกเลิกประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิก...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีภาพแนบมา  ไม่มีไฟล์แนบมา
(14 ธ.ค. 2559)
เทศบาลตำบลดอยลาน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห...
โดย : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ไม่มีภาพ  มีไฟล์แนบมา
(6 ธ.ค. 2559)

  Webboard : กระดานถาม-ตอบ  
 

หัวข้อกระทู้
วันที่ตั้ง
อ่าน
ตอบ
เช่ารถเชียงราย ราคาถูก รถใหม่ ประหยัดน้ำมัน..
โดย : อันดารถเช่า
26 ก.ค. 2561
21
0
แนะนำเกมน่าเล่น2018..
โดย : kawin
6 เม.ย. 2561
81
0
น่าตื่นเต้น กับไดโนเสาร์..
โดย : ตื่นตา
31 มี.ค. 2561
78
0
การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ..
โดย : nit
23 ก.พ. 2561
132
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
104
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
102
0
..
โดย :
2 ก.พ. 2561
107
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
96
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
115
0
..
โดย :
18 ม.ค. 2561
111
0
 
ก.เกษตรฯ เดินหน้าส่งเสริม"นาแปลงใหญ่"พัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน
( Update Wed, 15 Aug 2018 06:54:50 GMT)
"ศุภชัย"ระบุแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ กกต.ชุดใหม่
( Update Wed, 15 Aug 2018 06:51:01 GMT)
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กกต.ชุดใหม่ 5 คน "อิทธิพร"นั่งประธาน
( Update Wed, 15 Aug 2018 06:46:02 GMT)
ปลัดท่องเที่ยวฯมั่นใจมาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวไทยมาถูกทาง ตรงเป้าหมายกระจายรายได้สู่ ศก.ฐานราก
( Update Wed, 15 Aug 2018 06:25:59 GMT)
กรมชลประทานสั่งติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด รับมือพายุ"เบบินคา"
( Update Wed, 15 Aug 2018 06:18:27 GMT)
"บิ๊กฉัตร"ติดตามการบริหารจัดการ-เสริมความมั่นคงเรื่องน้ำพื้นที่อีอีซี
( Update Wed, 15 Aug 2018 06:07:35 GMT)
รฟม.กำชับผู้รับจ้างซ่อมผิวจราจรจุดก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าให้ดี
( Update Wed, 15 Aug 2018 06:06:44 GMT)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยที่อุทัยฯ
( Update Wed, 15 Aug 2018 06:04:54 GMT)
ผบ.ทสส.มั่นใจ ผบ.เหล่าทัพชุดใหม่ดูแลความสงบช่วงเลือกตั้งได้
( Update Wed, 15 Aug 2018 05:58:16 GMT)
ยุติธรรมผุดแนวคิดดึงเอกชนตั้งเรือนจำ ร่วมคืนคนดีสู่สังคม
( Update Wed, 15 Aug 2018 05:57:35 GMT)

วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ
 

สถานที่ท่องเที่ยว
 

สถิติผู้เข้าชมเวบไซต์
เทศบาลตำบลดอยลาน
  ip ของคุณ คือ 54.196.73.22
 ออนไลน์ 2 ip
 วันนี้ 64 ip
 เดือนนี้ 1494 ip
 ปีนี้ 18210 ip
 ทั้งหมด 78606 ip
 เริ่มนับ : 1 พ.ย. 2557

Bot ที่มาเยี่ยมชมเวบไซต์เรา
Google (66.249.79.150)
วันนี้ เวลา 11.00.06 น.


LINK ที่เกี่ยวข้อง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมลิงค์ หน่วยงานในกรม สถ.
download เพลงมาร์ช สถ.
รวมลิงค์ หน่วยงานในสังกัดสถ.
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น